17 Schlotzskys Locations in Houston, TX

 • Sam Houston Pwy

  10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM
  phone
  1104 N Sam Houston Pkwy E
  Houston, TX 77032
  US
 • Windermere Lake

  10:30 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM 10:30 AM - 7:00 PMClosed Today
  phone
  12120 FM 1960 West
  Ste B
  Houston, TX 77065
  US
 • Greenspoint

  10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PMClosed Today Closed Today
  phone
  12142 Greenspoint Dr.
  Ste H
  Houston, TX 77060
  US
 • West Lake

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 4:00 PM 10:00 AM - 4:00 PM
  phone
  12230 West Lake Houston Parkway
  Houston, TX 77044
  US
 • Westheimer

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM
  phone
  12485 Westheimer Road
  Houston, TX 77077
  US
 • Almeda Southeast

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 11:00 AM - 9:00 PM 11:00 AM - 6:00 PM
  phone
  12720 Featherwood
  Houston, TX 77034
  US
 • Memorial

  10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 4:00 PM
  phone
  14510 Memorial Drive
  Houston, TX 77079
  US
 • Louetta

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM
  phone
  1620 Louetta Road
  Houston, TX 77388
  US
 • Richmond Ave

  10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM
  phone
  4001 Richmond Ave.
  Ste F
  Houston, TX 77027
  US
 • Champion Forest

  10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 4:00 PM
  phone
  5603 FM 1960 W.
  Ste 13
  Houston, TX 77069
  US
 • Greenridge

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 11:00 AM - 4:00 PM 11:00 AM - 4:00 PM
  phone
  6127 Westheimer Road
  Houston, TX 77057
  US
 • Yale St

  10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM 10:00 AM - 10:00 PM
  phone
  76 Yale Street
  Houston, TX 77007
  US
 • Walker St

  10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PM 10:00 AM - 2:00 PMClosed Today Closed Today
  phone
  815 Walker Street
  Houston, TX 77002
  US
 • South Main Street

  10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 8:00 PM 10:30 AM - 7:00 PM
  phone
  8200 South Main St.
  Ste A
  Houston, TX 77025
  US
 • Hwy 6 N

  10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 10:30 AM - 9:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM
  phone
  8254 Highway 6 North
  Ste A
  Houston, TX 77095
  US
 • Hwy 6 S

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM
  phone
  8751 Highway 6 South
  Houston, TX 77083
  US
 • Bunker Hill

  10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 9:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM
  phone
  9746 Katy Freeway
  Houston, TX 77055
  US